Vaikuttajaviestintä ja ‑markkinointi

Vaikuttajaviestintä on viestintää, jonka avulla viestitään esimerkiksi asiantuntijoille, politiikoille, sidosryhmille, viranomaisille ja päättäjille asioista, joita halutaan edistää tai jotka halutaan nostaa päättäjien tietoisuuteen.

Vaikuttajamarkkinointi taas on kasvava viestinnän, markkinoinnin ja myynnin muoto, jossa tietty kohderyhmä halutaan tavoittaa vaikuttajan henkilöbrändiä hyödyntäen.

Vaikuttajaviestintä on viestintää, jonka avulla viestitään esimerkiksi asiantuntijoille, politiikoille, sidosryhmille, viranomaisille ja päättäjille asioista, joita halutaan edistää tai jotka halutaan nostaa päättäjien tietoisuuteen. Vaikuttajaviestinnässä näkyvä kaupallisuus on karsittu minimiin, ja viestintää tehdään faktojen avulla.

Vaikuttajaviestinnällä halutaan usein myös vaikuttaa julkiseen keskusteluun, joten mediaviestintä on tärkeä osa vaikuttajaviestintää.

Vaikuttajaviestintä antaa yrityksille mahdollisuuksia, mutta se vaatii kaiken muun viestinnän tapaan strategian, tavoitteet ja konkreettisen toteutussuunnitelman. 

Vaikuttajamarkkinointi

Vaikuttajamarkkinointi on kasvava viestinnän, markkinoinnin ja myynnin muoto, jossa tietty kohderyhmä halutaan tavoittaa vaikuttajan henkilöbrändiä hyödyntäen. Vaikuttajamarkkinointi voi olla tuotteen tai palvelun mainostamista, mutta myös esimerkiksi yrityksen tai organisaation brändimielikuvan vahvistamista.

Vaikuttajamarkkinoinnilla voidaan saada kiinni suuri määrä potentiaalisia asiakkaita, ja oikean vaikuttajan löytäminen on tärkeää yhteistyön onnistumisen kannalta. Esimerkiksi sosiaalisen median käyttäjä luottaa helpommin tuotteeseen, jonka esittelee sosiaalisesta mediasta tunnettu ja seurattu henkilö.

Vaikuttajatapahtumat

Vaikuttajatapahtumat yhdistävät brändin vaikuttajiin ja heidän seuraajiinsa.  Vaikuttajamarkkinoinnin ja tapahtumien avulla voidaan vahvistaa yrityksen brändiä, kasvattaa tuotteiden myyntiä, herättää kiinnostusta uusien tuotteiden lanseerausta varten ja tavoittaa isoja yleisöjä. 

Asiakkuusjohtaja

HENRI TAMMENNIEMI

Ota yhteyttä

Häikäisikö kattava palveluvalikoimamme sinut? Tiedätkö, mistä lähteä liikkeelle?

Täytä lomake ja me autamme. Ketterämpää toimijaa saat hakea.  

This site is protected by reCAPTCHA and the Google     Privacy Policy and     Terms of Service apply.

Tilaa uutiskirje