Vaikuttajaviestintä ja ‑tapahtumat

Vaikuttajaviestintä on kasvava viestinnän, markkinoinnin ja myynnin muoto. Vaikuttajamarkkinoinniksi kutsutaan etenkin sosiaalisen median vaikuttajien kautta tehtävää markkinointia. Vaikuttajatapahtumien avulla yhdistetään brändi vaikuttajiin ja heidän seuraajiinsa.

Vaikuttajaviestinnällä voidaan saada kiinni suuri määrä potentiaalisia asiakkaita, ja oikean vaikuttajan löytäminen on tärkeää yhteistyön onnistumisen kannalta.

Vaikuttajaviestintä ja -markkinointi on yksi suurimmista ja nopeimmin kasvavista markkinoinnin ja myynnin muodoista. Vaikuttajat on lueteltu usein kolmeen kategoriaan: nanovaikuttajat, mikro-/makrovaikuttajat ja vaikuttajat.

Vaikuttajatapahtumat yhdistävät brändin vaikuttajiin ja heidän seuraajiinsa.  Vaikuttajaviestinnän ja tapahtumien avulla voidaan vahvistaa yrityksen brändiä, kasvattaa tuotteiden myyntiä, herättää kiinnostusta uusien tuotteiden lanseerausta varten ja tavoittaa isoja yleisöjä. 

Vaikuttajaviestintä antaa yrityksille mahdollisuuksia, mutta se vaatii kaiken muun viestinnän tapaan strategian, tavoitteet ja konkreettisen toteutussuunnitelman. 

Asiakkuusjohtaja

HENRI TAMMENNIEMI

Ota yhteyttä

Häikäisikö kattava palveluvalikoimamme sinut? Tiedätkö, mistä lähteä liikkeelle?

Täytä lomake ja me autamme. Ketterämpää toimijaa saat hakea.