Hyvän mielen tarinoita ikäihmisten hyvinvoinnista

Turun kaupunki tekee runsaasti yhteistyötä erilaisten yhdistysten, järjestöjen ja säätiöiden kanssa ja tukee hankkeita rahallisesti. Yksi tärkeä kohderyhmä ovat ikäihmiset, joiden hyvinvointia edistäviä hankkeita rahoitetaan muun muassa testamenttilahjoitusvaroista. Kaupungin verkkosivuille koottiin Hyvinvointia ikäihmisille -juttusarja lähiaikoina toteutetuista hankkeista. Idea Group hoiti taustavoimien ja yhteistyötahojen haastattelut, ja kirjoitti ne sympaattisiksi tarinoiksi.

Turun kaupungilla on testamenttilahjoitusvaroista kertynyttä pääomaa, jonka tuotosta jaetaan varoja ikäihmisten hyvinvointia ja terveyttä edistävään toimintaan. Rahoitusta jaetaan hakemusten perusteella: 2020 sitä on voinut hakea kahdesti vuodessa, ja vuodesta 2021 alkaen kerran vuodessa. Rahoitusta voivat hakea yleishyödylliset yhdistykset, järjestöt ja säätiöt sekä kaupungin omat toimijat. Ehdotuksia on pyydetty seuraavilta aihealueilta kulttuurihyvinvointi huomioiden: mielen hyvinvointi, yksinäisyyden vähentäminen sekä toimintakyky ja kansalaistaidot.

Kaupunki halusi omilla nettisivuillaan kertoa hankkeista, jotka viimeisen parin vuoden aikana ovat saaneet rahoitusta testamenttilahjoitusvaroista. Samalla haluttiin esitellä hankkeiden taustalla olevia tahoja. Tuotimme kaupungille juttusarjan, jossa haastateltiin viiden eri hankkeen yhteyshenkilöitä ja kerrottiin taustalla olleista ajatuksista sekä niiden toteuttamisesta käytännössä.

Toteutetut hankkeet antoivat ikäihmisille tukea digiasioissa, kannustivat liikkumaan, keräsivät heidän elämäntarinoitaan ja toivat kipeästi kaivattua yhteisöllisyyttä korona-ajan arkeen. Toiminnan järjestäjien sekä toimintaan osallistuneiden ikäihmisten positiiviset kokemukset nousivat haastatteluissa vahvasti esiin, ja välittyivät myös juttusarjan tarinoihin.

“Yhteistyö Idea Groupin kanssa sujui oikein hyvin ja joustavasti. Pääsimme itse helpolla antamalla teemat ja haastateltavat, ja takaisin saimme mielenkiintoisen juttusarjan.“

– Anna Paulus

Voit lukea tarinat oheisten linkkien kautta:

Tukenasi ry helpotti seniorien korona-arkea etäyhteyksien avulla

Koskaan ei ole liian myöhäistä – senioreille liikunnan kipinää ja lihasvoimaa VoiTas-tehoryhmistä

Tanssikummi liikuttaa ruudun takaa

Digisakit tarjosivat iloa digistä ja yhteisöllisyydestä

Daisy Ladies antaa maahanmuuttajataustaisten seniorinaisten äänten kuulua

Viestintäkonsultti

Ulla-Mari Uusitalo

Ota yhteyttä

Häikäisikö kattava palveluvalikoimamme sinut? Tiedätkö, mistä lähteä liikkeelle?

Täytä lomake ja me autamme. Ketterämpää toimijaa saat hakea.  

This site is protected by reCAPTCHA and the Google     Privacy Policy and     Terms of Service apply.

Tilaa uutiskirje