Ideat lentoon tehtaalla

Orkla Suomi käynnisti keväällä kehitysprojektin, jonka tavoitteena on nostaa Orklan tuotantoyksiköiden tuottavuutta ja varmistaa näin toiminnan jatkuvuutta. Kehitysprojektin tueksi Orklan Turun tehtaalla haluttiin viedä läpi sisäinen muutosviestintäkampanja, jota Telegraafi eli nykyinen Idea Group on ollut mukana suunnittelemassa ja toteuttamassa.

Orklan Turun tehtaan koko henkilökunta osallistuu tehokkaamman tuotannon kehittämiseen. Tavoitteena on myös lisätä organisaation yhtenäisyyttä ja työyhteisön osaamisen hyödyntämistä.

Asetettuihin tuottavuuden tavoitteisiin tähdätään kahden kehitysprojektin kautta. Keväällä aloitetussa Tunnista hävikki -kampanjassa on kiinnitetty huomiota tuottavuutta heikentävien hävikkilajien tunnistamiseen ja kehitetty uusia ideoita hävikin pienentämiseksi. Tunnista hävikki -kampanja on henkilökunnalle suunnattu ideointikilpailu tuotannon tehostamiseksi.

– Pyrimme lisäämään organisaation yhtenäisyyttä ja kaiken sen monipuolisen osaamisen hyödyntämistä, mitä työyhteisöstämme löytyy. Näillä keinoin voimme vaikuttaa tuottavuuteen osallistavalla tavalla, kertoo Orklan Turun tehtaan tuotanto- ja laatupäällikkö Teija Paananen.

Rohkeita uudistusideoita

Tunnista hävikki -kampanja käynnistettiin maaliskuussa ja nyt toukokuun kohdalla on ehditty käsittelemään kaksi hävikkilajia, ja kolmas on parhaillaan käynnissä.

Hävikkilajeja on yhteensä seitsemän, ja jokainen niistä nostetaan teemaksi kolmen viikon ajaksi. Työntekijöiltä on kerätty kehitysideoita teemaan liittyen.

– Olemme saaneet rohkeita ideoita, jotka vaikuttavat myös omaan työnkuvaan ja työmäärään. Tällaiset ideat kertovat mielestäni ihmisten joustavuudesta ja uudistumiskyvystä. Se oli itsellenikin positiivinen yllätys, kuinka ihmiset ovat uskaltaneet tuoda ajatuksiaan esille, Paananen kiittelee.

Toteutuksesta pidettiin

Telegraafin eli nykyisen Idea Groupin rooli kampanjassa on ollut suunnitella sisäisen muutosviestinnän kokonaisuus ja toteuttaa kampanjaan liittyvät materiaalit.

– Heidän kanssaan on ollut helppoa ideoida kampanjaa ja mielestäni lopputulos on oikein onnistunut. Kiireisestä aikataulusta huolimatta olemme saaneet kaikki materiaalit ajallaan ja niistä on pidetty työyhteisössämme. Osa työntekijöistä on pyytänyt, että kampanjan seinämateriaalit jäisivät näkyviin myös kampanjan päätyttyä, hän kertoo.

Idea Group Orkla Suomi portfolio

Myyntijohtaja

Rebekka Rantanen

Ota yhteyttä

Häikäisikö kattava palveluvalikoimamme sinut? Tiedätkö, mistä lähteä liikkeelle?

Täytä lomake ja me autamme. Ketterämpää toimijaa saat hakea.