Koulutuksella työntekijöistä yrityksen lähettiläitä

Asiakkaamme Auramarine suunnittelee ja toimittaa polttoaineen syöttöjärjestelmiä meri- ja voimalateollisuuteen maailmanlaajuisesti. Meillä toteutettiin keväällä Auramarinelle käytännönläheinen sosiaalisen median koulutus, jossa käytiin läpi Twitterin ja LinkedInin käyttöä. Koulutus toimi myös sisäinen viestinnän sparrauksena, sillä samalla käytiin läpi yrityksen sosiaalisen median ohjeistus.

Telegraafi eli nykyinen Idea Group oli Auramarinelle tuttu entuudestaan, sillä yhteistyö oli aloitettu jo aiemmin.

– He antoivat käytännön tukea jo yrityksen some-tilien perustamisvaiheessa. Käytännönläheisen otteen ansiosta ja meidän some-tilimme jo tuntevana Telegraafi eli Idea Group valikoitui luontevasti myös somekoulutuksen pitäjäksi, kertoo Auramarinen markkinointipäällikkö Outi Jokinen.

Auramarinella oli selvä visio työntekijöiden aktivoimisesta sosiaalisessa mediassa.

– Twitter ja LinkedIn ovat tärkeitä tietolähteitä alallamme. Yrityksemme on parin viime vuoden aikana aktivoitunut sosiaalisessa mediassa – Twitter-yritystilin käynnistimme tänä vuonna. Olemme asiantuntijaorganisaatio ja haluamme rohkaista työntekijöitämme olemaan aktiivisia sosiaalisessa mediassa. Näemme siinä hyötyjä sekä yritykselle että työntekijälle itselleen.

Käytännönläheinen koulutus

Koulutus toteutettiin Auramarinen tiloissa Liedossa.

– Koulutus järjestettiin kahdessa osassa. Ensimmäinen osa toteutettiin yrityksemme kaikille työntekijöille avoimen ”Booster corner” -koulutuskonseptin puitteissa ja toinen osa valikoiduille ryhmälle. Ensimmäisessä osioissa käytiin läpi yritykselle tärkeimmät some-kanavat ja niiden painotukset ja miksi Auramarinen ja sen työntekijöiden on hyvä näkyä eri some-kanavissa.

Koulutuksessa nousi esiin myös sisäinen viestintä.

– Yrityksen some-ohjeistus käytiin läpi. Kun on yhteiset selkeät säännöt, on somessa toimiminen helpompaa.

Koulutuksessa opeteltuja asioita kokeiltiin myös käytännössä.

– Toinen osio oli käytännönläheisempi: harjoittelimme parhaita sosiaalisen median käytäntöjä sekä saimme käytännön vinkkejä hashtagien käytöstä ja miten mainita yrityksiä, tapahtumia tai henkilöitä. Kouluttajaan olemme oikein tyytyväisiä, koulutus vietiin läpi reippaalla, mutta kuuntelevalla ja valmentavalla otteella.

Myyntijohtaja

Rebekka Rantanen

Ota yhteyttä

Häikäisikö kattava palveluvalikoimamme sinut? Tiedätkö, mistä lähteä liikkeelle?

Täytä lomake ja me autamme. Ketterämpää toimijaa saat hakea.