Tietosuojaseloste

Idea Group Oy:n tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä

Idea Group Oy 
Aurakatu 8, 20100 Turku
Y-tunnus 3203808-9
[email protected]
www.ideagroup.fi

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Toimitusjohtaja Sanni Rostedt
Aurakatu 8, 20100 Turku
050 3382819
[email protected]

Rekisterin nimi

Idea Group Oy:n sekä sen tytäryhtiöiden Telegraafi Oy:n ja Tapahtumallinen Oy:n asiakasrekisteri sekä potentiaalisten asiakkaiden rekisteri

Henkilötietojen käyttötarkoitus

Asiakassuhteiden, potentiaalisten asiakkuuksien ja muiden yhteyksien hoitaminen ja kehittäminen, viestintä ja markkinointi

Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennetaan seuraavia tietoja:

  • yrityksen nimi ja yhteystiedot (käynti- ja laskutusosoite, puhelinnumero ja www-osoite) sekä laskutukseen liittyvät tiedot
  • yhteyshenkilön nimi, yhteystiedot (osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite) sekä titteli tai asema organisaatiossa

Evästeet

Idea Group käyttää nettisivuillaan evästeitä (”cookies”). Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle tai mobiililaitteelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto. Evästeiden käytön ensisijaisena tarkoituksena on parantaa ja mukauttaa vierailijan käyttökokemusta sivustolla sekä analysoida ja parantaa sivuston toimivuutta ja sisältöä. Evästeiden avulla kerättyjä tietoja voidaan myös hyödyntää viestinnän ja markkinoinnin kohdentamisessa. Evästeiden avulla saatua tietoa voidaan liittää käyttäjältä mahdollisesti muussa yhteydessä saatuihin tietoihin, esimerkiksi käyttäjän täyttäessä lomakkeen sivustollamme.

Säännönmukaiset tietolähteet

Tiedot on saatu rekisterissä olevista yrityksistä tai yhteyshenkilöiltä, www-sivuilta ja muista julkisista tietolähteistä.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille tahoille. Tietoja ei myöskään siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Idea Group luovuttaa henkilötietoja vain laskutusta, sähköisten asiakaskirjeiden tai muun materiaalin lähettämistä varten ulkopuoliselle palveluntarjoajalle. Tällöin tietosuojasta sovitaan sopimuksin.

Tietojen siirtäminen EU:n ja ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Idea Group säilyttää rekisterin henkilötiedot luottamuksellisina. Rekisteriin ei ole pääsyä julkisten verkkojen kautta. Tietoverkot ja laitteistot on suojattu asianmukaisesti muun muassa palomuureilla ja salasanoilla.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus muun muassa pyytää pääsyä henkilötietoihinsa, pyytää korjausta virheellisiin ja puutteellisiin tietoihin sekä pyytää tietojen poistamista. Yhteydenotot näitä pyyntöjä koskien tulee tehdä kirjallisina ja allekirjoitettuina ensimmäisessä kohdassa mainittuun osoitteeseen.

Tilaa uutiskirje