Vastuulliset teot toivat kasvua markkinaosuuteen

Telegraafi eli nykyinen Idea Group on tehnyt yhteistyötä ainoan Suomessa sijaitsevan margariinien valmistajan Bunge Finland Oy:n kanssa jo useamman vuoden ajan. Bungelle on tehty muun muassa vastuullisuusviestintää, mediatiedottamista ja tuotetiedottamista. Idea Groupissa ja Bunge Finlandilla jaetaan sama kiinnostus vastuullisia tekoja kohtaan.

– Yhteistyö Telegraafin eli nykyisen Idea Groupin kanssa on ollut erittäin joustavaa ja antoisaa. Heillä osataan kuunnella asiakkaan tarpeita ja räätälöidä palvelua kuhunkin tarpeeseen sopivaksi, sanoo Bunge Finland Oy:n markkinointijohtaja Anri Saarinen.

Ulkopuolinen viestintäkumppani on koettu toimivana lisänä markkinointitiimille. Olemme toteuttaneet Bunge Finlandille muuan muassa vastuullisuusviestintää ja tiedotuskampanjoita.

– Bunge Finlandilla on pieni, tehokas markkinointitiimi ja käytämme mielellämme asiantuntijoita apuna myös viestinnän suhteen. Yhteistyömme alkoi uutuustuotetiedottamisella ja on vuosien varrella laajentunut koskemaan myös muita aihealueita.

Vastuullisuusasiat yksiin kansiin

Bunge Finland Oy:ssa on ymmärretty vastuullisuusviestinnän merkitys. Me olemme olleet mukana kokoamassa yrityksen vastuullisuusasioita yksiin kansiin ja suunnittelemassa, miten vastuullisuudesta olisi paras viestiä.

– Vastuullisuus on yksi Bungen strategian osa-alueista, emme vain ole kovin tehokkaasti viestineet siitä aikaisemmin. Koko liiketoimintamme perustuu vastuullisesti tuotetulle, kasviperäiselle ruoalle. Olemme vuosien aikana tehneet lukuisia vastuullisuuteen liittyviä muutoksia ja parannuksia, sen enempää ajattelematta niitä ”ekotekoina”.

Bungella ympäristöasiat ja kestävä kehitys otetaan tosissaan.

– Kierrätämme kaiken tuotannossamme syntyvän jätteen, meiltä ei lähde mitään kaatopaikalle. Valaistuksessa siirryimme energiaa säästäviin led-lamppuihin ja tuotantomme on täysin hiilineutraalia, sillä käyttämämme energia ei synnytä hiilidioksidipäästöjä, toteaa Saarinen.

– Kuluttajille kuitenkin selkeämmin näkyviä muutoksia ovat olleet siirtyminen vähemmän muovia sisältäviin pakkauksiin öljypulloissa sekä margariinirasioissa. Esimerkiksi kartonkipäällysteiset Keiju-rasiat sisältävät 39 prosenttia vähemmän muovia ja ne voi kierrättää kartonkijätteen mukana. Seuraavaksi aiomme ottaa käyttöön myös kierrätetystä muovista valmistettuja pakkauksia.

Kuluttajat arvostavat vastuullisuudesta viestimistä

Huolellisesti suunnitellusta ja toteutetusta vastuullisuusviestinnästä on ollut hyötyä yritykselle.

– Koemme vastuullisuudesta viestimisen tärkeäksi ja hyödylliseksi. Bungen konsernitasolla ponnistuksemme vastuullisuuden hyväksi on huomioitu muun muassa sisäisillä tunnustuksilla, esimerkiksi Green Leafilla. Keijun markkinaosuus on kasvanut pakkausuudistusten myötä, joten uskomme kuluttajienkin arvostavan vastuullisuudesta huolehtimista.

– Pitää myös muistaa, että vastuullisuus on paljon muutakin kuin ympäristötekoja, ulottuen vastuullisten raaka-ainetoimittajien valinnasta lähtien aina pakkausmateriaalien kierrättämiseen saakka. Huolehtimalla koko ketjun vastuullisuudesta olemme osaltamme takaamassa turvattua tulevaisuutta itsellemme, yrityksellemme ja koko yhteiskunnalle, summaa Anri Saarinen.

Myyntijohtaja

Rebekka Rantanen

Ota yhteyttä

Häikäisikö kattava palveluvalikoimamme sinut? Tiedätkö, mistä lähteä liikkeelle?

Täytä lomake ja me autamme. Ketterämpää toimijaa saat hakea.