Yritysvastuu kantaa huomiseen

Ilmastonmuutos on totta – Idea Group on mukana ilmastotalkoissa.

Hallitustenvälinen ilmastonmuutospaneeli IPCC toteaa 4. huhtikuuta julkaisemassaan raportissa, että päästövähennystoimia on kiihdytettävä jo seuraavan vuosikymmenen aikana, jotta kansainväliset tavoitteet ilmaston lämpenemisen rajaamiseksi olisi mahdollista saavuttaa. Kasvihuonekaasupäästöt ovat kasvussa kaikilla sektoreilla, ja viime vuosikymmenellä keskimääräiset kasvihuonepäästöt olivat korkeammat kuin koskaan aiemmin. Päästöjen kasvuvauhti on onneksi kuitenkin hidastunut.

Tämä on johtanut siihen, että ilmastonmuutoksen vaikutukset ovat voimistuneet, ja ne uhkaavat sekä vedensaantia ja ruoantuotantoa että ihmisten terveyttä. Muutokset ovat väistämättömiä, eikä niiden hillitseminen enää riitä. Muutoksiin on IPCC:n mukaan sopeuduttava ja varauduttava, jotta vahingot jäisivät mahdollisimman vähäisiksi.

Ilmastonmuutoksen vaikutukset, kuten helleaallot, tulvat ja kuivuuskaudet, näkyvät jo kaikkialla. Jopa yli puolet maailman väestöstä ovat niille alttiita. 

Idea Group on mukana ilmastotalkoissa 

Idea Group on yrityksenä mukana ilmastotalkoissa. Kattava vastuullisuusohjelmamme on julkaistu syyskuussa 2022. Se koostuu kolmesta osa-alueesta: 1) kiertotalous ja ilmastonmuutoksen hillintä, 2) yhteisö ja asiakkaat ja 3) hyvinvoiva ja tuottava työyhteisö. Näille kaikille osa-alueille olemme asettaneet tavoitteita, kirjanneet toimenpiteitä niiden saavuttamiseksi ja asettaneet myös mittareita, jotta pystymme seuraamaan vastuullisuustyömme tuloksia. 

Idea Group haluaa olla suunnannäyttäjä etenkin tapahtumatuotannon hiilijalanjäljen pienentämisessä. Koronapandemia siirsi pääosin tapahtumat verkkoon. Kun rajoituksia alettiin purkaa ja kesä lähestyi, fyysiset tapahtumat heräsivät taas eloon. Hyvä niin, koska ihmisten fyysiset kohtaamiset tuottavat paljon hyvinvointia yhteiskuntaamme. On kuitenkin syytä kiinnittää huomiota erityisesti fyysisten tapahtumien ilmastokuormaan. 

Liikkuminen ja logistiikka, sähkönkulutus ja tarjoilut tuottavat eniten päästöjä 

Fyysisten tapahtumien hiilijalanjälki muodostuu pääosin kolmesta tekijästä: liikkumisesta ja logistiikasta, sähkönkulutuksesta ja tarjoilusta. Suuressa osassa tapahtumia yli puolet päästöistä syntyy ihmisten liikkumisesta tapahtumapaikalle. Liikkumisen kautta syntyviä päästöjä voidaan vähentää tapahtuman järjestäjän päätöksellä valita tapahtumapaikka, jonka voi saavuttaa yleisillä kulkuneuvoilla. 

Tavoitteenamme on jatkossa pienentää tapahtumien hiilijalanjälkeä. Tarjoamme asiakkaillemme myös mahdollisuutta laskea ja kompensoida järjestämänsä tapahtuman hiilijalanjälki. Me autamme  tapahtuman järjestäjiä eli meidän asiakkaitamme tunnistamaan, millaisia ympäristövaikutuksia tapahtumatuotannolla on, ja sitä kautta tekemään ilmastolle ystävällisempiä päätöksiä. 

Kilpailuetua viestimällä vastuullisista teoista 

Ympäristön huomioiva vastuullinen toiminta luo myös kilpailuetua. Sen vuoksi vastuullisuuteen liittyvistä suunnitelmista ja teoista kannattaa aina viestiä. Viestinnän tulee olla avointa ja rehellistä, myös vaikeista ja keskeneräisistä asioista pitää uskaltaa viestiä. Jos olet epävarma vastuullisuuteen liittyvästä viestinnästä, niin otathan yhteyttä ja mietitään asiaa yhdessä. 

Kannattaa muistaa, että tekojen ja viestien tulee aina kulkea käsi kädessä! 

Kehitysjohtaja

Marja-Terttu Rantanen

Ota yhteyttä

Häikäisikö kattava palveluvalikoimamme sinut? Tiedätkö, mistä lähteä liikkeelle?

Täytä lomake ja me autamme. Ketterämpää toimijaa saat hakea.