Ulkoistaminen taantumassa, uhka vai mahdollisuus?

Vuoden vaihtuessa katsotaan monessa yrityksessä sekä peräpeiliin että kristallipalloon. Alasta riippumatta kysymysmerkeiksi nousevat taloustilanne, inflaatio, energian hinta sekä osaajapula. Toisaalta taantuma voi olla kasvun paikka ja palkita ne, joilla on rohkeutta nähdä haasteiden yli.

”Poteroiden kaivamisen aika on ohi ja ulkoistaminen tulee lisääntymään yritysten hakiessa säästöjä panostamalla omaan ydinosaamiseensa”, kiteyttää Fujitsu Finlandin varatoimitusjohtaja ja Idea Groupin hallituksen jäsen Ilona Ylinampa.

Taantumaa ei voida ohittaa, mutta 1990-lukuun verrattuna siitä näyttäisi ekonomistien ennusteiden mukaan tulevan lyhempi ja loivempi.

”Atlantin toiselta puolelta on jo näkyvissä merkkejä inflaation hidastumisesta ja talouden tukitoimien onnistumisesta. Viime vuodet ovat vahvistaneet yritysten sieto- ja muutoskykyä, ja olemme oppineet reagoimaan muuttuviin tilanteisiin nopeastikin. Tällä hetkellä puntaroidaan, mikä on yrityksen tärkein strateginen fokusalue ja missä asioissa olisi mahdollista hakea tehoja ulkoistamalla”, Ylinampa pohtii.

Taantuman vaikutuksen vaihtelevat suurestikin eri aloilla: siinä missä pankkimaailmassa taotaan nyt tulosta korkojen noustua, näkyvät talouden vaihtelut rakennusteollisuudessa tai valmistavassa teollisuudessa epävarmuutena.

”Kuitenkin myös syklisimmillä aloilla talouden epävarmuus näkyy osin positiivisena kehityksenä. Yleisten energiakustannusten noustessa asiakkaat haluavat uusia ja tehostaa ydinprosessejaan, eli pitkäjänteisyydestä ja kestävästä kehityksestä on tullut kilpailuvaltti, johon energian yhä kallistuessa satsataan taantumasta huolimatta.”

Osaako Z-sukupolvi brändätä itsensä paremmin?

Yrityksen ydinliiketoiminnan tehostamisen ja osaajapulan selättämisen rinnalla roihuaa kolmaskin kuuma trendi: työelämän murros. Muutamien vuosien sisällä kaksi kolmasosaa työikäisistä tulee olemaan milleniaaleja tai heitä nuorempaa Z-sukupolvea.

”Nuorten suhtautuminen työhön ja uraan on hyvin erityyppistä. Heille on luonnollista työrupeaman jälkeen suunnata Balille ja tulla taas takaisin koneen ääreen henkilökohtaisen talouden sitä vaatiessa. Kun tähän yhdistetään teknologinen ja digitaalinen murros, hybridi- ja etätyöskentely sekä työvoiman osaajapula, on mielenkiintoinen työkulttuurin koktaili valmis.”

Ylinampa painottaa murroksen olevan edessä niin talouden kuin työnteon näkökulmasta, mutta myös työvoimapoliittisesti sekä johtamisen tasolla.

”Esimerkiksi Teknologiateollisuuden arvion mukaan tulemme tarvitsemaan 28 vuoden ajan vuosittain yli 50 000 maahanmuuttajaa huoltosuhteen palauttamiseksi edes vuoden 2010 tasolle. Tämän akuutin osaajapulan selättämiseksi meidän pitää osata brändätä itsemme paremmin – eli puhutella ja houkutella kansainvälisiä osaajia turvallisuudella, joka meillä vallitsee niin maantieteellisesti kuin geopoliittisesti. Suomen sananvapaus, edullinen ja EU:n sisällä jopa ilmainen koulutus, toimiva infrastruktuuri sekä puhdas luonto ovat ässiä suomalaisten yritysten hihassa.”

Pienempi tiimi, suurempi työteho

Ylinampan ytimekäs ennustus on, että henkilöstön keskittäminen ydinliiketoimintaan ja sen myötä ulkoistaminen tulevat yrityksissä lisääntymään. Yksi suurimmista hyödyistä on ulkoistamisen tarjoama skaalautumisetu: tarve määrittää tiimin koon ja on ketterästi muokattavissa eri kvartaalien välillä.

”Erityisesti pk-yrityksissä 1–2 henkilön in-house-markkinointi- ja viestintätiimillä on yleensä kädet täynnä operatiivisessa toiminnassa. Ulkoistamisen avulla heidän aikansa saadaan tehokkaammin keskitettyä – ja apuna toimivat kokeneet ammattilaiset, jotka ovat ajan hermolla niin vaikuttamisviestinnästä, alan globaalien trendien avaamisesta, tulostiedottamisesta sosiaaliseen mediaan tai muusta spesifistä viestintätarpeesta, johon yritys kulloinkin kaipaa tukea ja suosituksia.”

Tapahtuma-areenoilla patoutunutta kysyntää

Tapahtumapuolen osalta Ylinampa kertoo menneen syksyn olleen todella vilkas – hänelle sekä osallistujan että vierailevan puhujan roolissa. Asiakkaat ja kollegat ovat selvästi kaivanneet fyysisiä kohtaamisia.

”Enkä usko taantuman pystyvän pysäyttämään tätä patoutunutta kysyntää, etä- ja hybridityön rinnalle tullaan varaamaan yhä enemmän kalenteriaikaa kohtaamisille. Ne tulevat aina olemaan paras tapa oppia uutta niin toisistamme kuin toisiltamme.” 

Muutaman vuoden syklillä myös uudet teknologiatrendit tulevat osaksi päivittäistä työ- ja tapahtuma-arkeamme. Yksi päivänpolttavista puheenaiheista on metaversumi. Isossa mediassa ruoditun fyysisen todellisuuden jatke ei vielä iske kuluttajiin, mutta Ylinampa näkee siinä yritys- ja B2B-puolella paljon potentiaalia.

”Erityisellä mielenkiinnolla odotan, miten esimerkiksi hybriditapahtumaan saadaan metaversumin kautta fyysisen ja digitaalisen maailman yhdistelmä – tai mitä metaversumi voi tuoda koulutus- ja perehdyttämistapahtuman elävöittämiseen sekä uudentyyppiseen verkostoitumiseen.” 

Vahvoilla hartioilla ja ideoilla kohti tulevaa

Idea Groupin omassa kristallipallossa Ylinampa näkee kasvun jatkumon sekä asiakkaita hyödyttävän palveluportfolion laajentumisen entisestään. 

”Yrityksen liikevaihto on lähes tuplaantunut ja henkilöstömäärä kasvattanut upeaa asiantuntijapääomaansa. Vaikka taantuma kolkuttelee, Idea Group on turvallisilla vesillä liiketoiminnan muodostuessa entistä useammasta tulon ja toiminnan lähteestä.”

Kasvun mahdollisuuksia ja markkinoita riittää kotimaassa, mutta osa kauaskantoisista suunnitelmista siintää rajojen ulkopuolella.

”Pikavoittojen tavoittelu ei kuulu osaksi vastuullista ja pitkäjänteistä työtä. On mahtavaa, että yrityksessä on ankkuriomistajat, jotka pystyvät katsomaan liiketoimintaa laaja-alaisesti läpi yksittäisten kvartaalien tai suhdanteiden. Tämän ansiosta Idea Group pystyy työllistämään kotimaassa ison joukon ammattilaisia, alihankkijoita sekä kumppaneita”, Ylinampa kehuu.

Viestintäkonsultti, copywriter

EEVA LITHONIUS

[email protected]
050 317 0321

Ota yhteyttä

Häikäisikö kattava palveluvalikoimamme sinut? Tiedätkö, mistä lähteä liikkeelle?

Täytä lomake ja me autamme. Ketterämpää toimijaa saat hakea.  

This site is protected by reCAPTCHA and the Google     Privacy Policy and     Terms of Service apply.

Tilaa uutiskirje