Sisäinen viestintä ja vastuullisuus kunniaan

Yksi vuoden 2020 opetuksista oli se, että ennustaminen ei kannata. Nyt kun korona-aikaa on takana vuosi, parista asiasta uskaltaisin kuitenkin laittaa pennoset likoon: sisäisen viestinnän arvostus nousee ja vastuullisuusasiat tulevat entistä tärkeämmäksi kaikille yrityksille.

Sisäinen viestintä nousee sille kuuluvaan arvoon

Sisäinen viestintä on tärkeä menestystekijä koko organisaation toiminnassa ja henkilöstön hyvinvoinnissa. Uskon, että tänä vuonna sen arvo tunnustetaan – vihdoinkin. Koronaepidemia ja etätyö ovat korostaneet sisäisen viestinnän merkitystä. Etätyössä on paljon hyviä puolia, mutta väistämättä se vähentää työpaikalla käytäviä keskusteluja, epävirallista jutustelua ja erilaisten ideoiden pallottelua. Työkaverin paha olo jää helpommin huomaamatta, kun häntä näkee vain ruudun kautta – jos kamera on päällä. Tietokoneen ruudun kautta pystyy jutustelemaan, mutta eihän se sama ole kuin kasvokkain.

Sisäisen viestinnän perusasiat etämaailmassa

  • Varmista, että tieto kulkee ja tulee ymmärretyksi. Toista ja käytä useita erilaisia kanavia viestin perillemenon helpottamiseksi. Ole yhteydessä, kysy ja kuuntele.
  • Vaali yhteishenkeä ja jaksamista. Pidä yhteyttä myös epävirallisesti, juttele muistakin kuin työasioista, kysy kuulumisia.
  • Kysy, jos et tiedä tai ymmärrä. Tiedon kulku ei ole pelkästään viestintäosaston tai esimiehen vastuulla, jokaisen tehtävä on ottaa selvää ja välittää tärkeää tietoa.

Vastuullisuus on kilpailuetu – jos siitä kertoo

Suomalaisen Työn Liiton viime syksynä tekemän tutkimuksen mukaan 46 prosenttia suomalaisista pitää tärkeänä sitä, että yrityksen toiminta ja viestintä on läpinäkyvää. Samaan aikaan vain 14 prosenttia suomalaisista on täysin samaa mieltä siitä, että suomalaiset yritykset viestivät vastuullisuudesta totuudenmukaisesti. Tarvetta vastuullisuusasioiden viestinnälle näyttäisi siis olevan. Vastuullisuusviestintä rakentaa luottamusta asiakkaisiin, työnhakijoihin ja muihin sidosryhmiin. Perustan luovat tietysti teot, mutta ne eivät käänny kilpailueduiksi, jos niistä ei kerro.

Alkuun vastuullisuusasioiden viestinnässä

  • Aloita heti. Vastuullisuuteen liittyvässä viestinnässä odotetaan turhaan sitä oikeaa hetkeä, jolloin kaikki on toiminnassa täydellistä. Sitä ei koskaan tule, joten kannattaa aloittaa heti.
  • Ole rohkea ja avoin. Viesti niistä vastuullisuusasioista, jotka ovat merkittäviä omassa toiminnassasi. Yritys ei voi poimia vain mukavia asioita ja jättää kertomatta vastuullisuusvinkkelistä tärkeitä asioita. Myös haastavista ja keskeneräisistä asioista kannattaa kertoa, se lisää luottamusta.
  • Pidä teot ja sanat linjassa. Myös pienet vastuullisuutta lisäävät teot ovat merkittäviä, mutta niillä ei kannata pullistella. Kun kerrot toimenpiteistä, suhteuta ne toimintaasi.
  • Ole selkeä. Numeroiden ja oman alan slangin taakse ei pidä piiloutua. Asiat tuodaan esille selkeästi, konkreettisesti ja havainnollisesti.

Suunnittele ja valmistaudu

Viime vuosi toi myös viestinnässä esiin uusia tilanteita, joihin oli sopeuduttava nopeasti. Lähes jokaiselle yritykselle jonkinlaisen kriisin, joko positiivisen myynnin lähtiessä rakettimaiseen nousuun tai sitten toiminnan pysähtyessä lähes kokonaan. Kaikkeen ei voi varautua, mutta ne organisaatiot, jotka ovat edes jollakin tavalla suunnitelleet ja etukäteen miettineet erilaisia skenaarioita, ovat vahvoilla. Jos on suunnitelma, jota muokata eri tilanteissa, on reagointi helpompaa.

Asiakkuusjohtaja

Päivi Luoti

Ota yhteyttä

Häikäisikö kattava palveluvalikoimamme sinut? Tiedätkö, mistä lähteä liikkeelle?

Täytä lomake ja me autamme. Ketterämpää toimijaa saat hakea.