Hyvinvoiva ja tuottava työyhteisö

Idea Groupin osaava henkilöstö on tärkein voimavaramme. Työntekijöidemme hyvinvointi on yksi tärkeimpiä arvojamme, sillä haluamme tukea heidän jaksamistaan niin asiakasprojekteissa kuin vapaa-ajalla. Uskomme, että työyhteisöönsä ja ennen kaikkea työhönsä tyytyväinen työntekijä on sitoutuneempi yrityksen toimintaan ja haluaa antaa parastaan myös eri asiakasprojekteissa.

Näin me sen teemme

1. Vastuullinen johtaminen

Vastuullisuus lähtee liikkeelle johtotasolta, joten Idea Groupin hallituksessa on aina nimetty vastuullisuudesta huolehtiva henkilö. Noudatamme tasa-arvoisuuden ja yhdenvertaisuuden periaatteita sekä tietysti myös paikallisia ja kansainvälisiä lakeja. Seuraamme tavoitteidemme toteutumista työtyytyväisyyskyselyillä ja asiakaskyselyiden vastuullisuuteen liittyvällä osiolla. Noudatamme luomaamme vastuullisuusohjelmaa ja huolehdimme, että sen tavoitteet toteutuvat.

2. Henkilöstön hyvinvointi, työkyky ja -turvallisuus

Tuemme henkilöstön hyvinvointia useilla keinoilla. Kaikilla työntekijöillä on kattava sairauskuluvakuutus, johon kuuluu ennaltaehkäisevä työterveyshuolto. Työntekijöitä edustaa työsuojeluvaltuutettu, joka omalta osaltaan edistää työntekijöiden turvallisuutta ja terveyttä. Työyhteisössämme on myös toimiva työsuojelutoimikunta. 

Osaava ja innostunut ja samalla sitoutunut sekä hyvinvoiva henkilökunta on toimintamme perusta, joten seuraamme henkilöstön hyvinvointia työtyytyväisyyskyselyillä säännöllisesti. Lisäksi viikoittain täytettävä fiilismittari antaa meille ajantasaista tietoa siitä, miten hyvissä kantimissa arvokkaan henkilöstömme jaksaminen on. Käymme myös säännöllisesti kahdenkeskeisiä työntekijä-esihenkilö-keskusteluja, joiden tärkein teema on henkilöstön jaksaminen ja hyvinvointi.

3. Työssä kehittyminen

Kun olemme ensin sitouttaneet taitavat osaajat osaksi Idea Groupia, haluamme myös tukea heidän kehittymistään työssä. Kartoitamme työntekijöidemme osaamista ja kehitämme heidän työnkuvaansa sen perusteella. Koulutamme sisäisesti sekä kannustamme työntekijöitämme lisäkouluttautumaan työajallaan, jotta he voivat vahvistaa asiantuntemustaan ja lisätä samalla hyvinvointiaan.
 
Oman koulutus- ja kehityskonseptimme, Idea Akatemian, tavoitteena on varmistaa, että meillä on menestykseen tarvittava osaaminen, mielenkiintoinen työ ja mahdollisuus kehittyä uralla. Idea Akatemia järjestetään 2–3 kertaa kuukaudessa kaksi tuntia kerrallaan, joten vuodessa on – pelkästään Idea Akatemian kautta – lähes 70 tuntia aikaa keskittyä uuden oppimiseen!

4. Talouskasvun ja hyvinvoinnin vahvistaminen

Kehitämme jatkuvasti toimintamallejamme, jotta voimme vahvistaa talouskasvuamme. Laadukas, tehokas ja kannattava liiketoiminta varmistavat, että olemme mukana tuottamassa hyvinvointia ja laadukkaita palveluita myös tulevina vuosina. Uskomme, että tavoitteellinen tiedolla johtaminen takaa talouskasvun, joten seuraamme työtyytyväisyyskyselyiden tuloksia yhtä kiinnostuneina kuin liikevoittoprosentin kehittymistä.

Painopistealueet

Hiilineutraalius on keskeisessä roolissa Idea Groupin strategiassa ja näkyvä tekijä yrityksen arvoissa ja johtamiskäytännöissä.  Me olemme suunnannäyttäjä etenkin tapahtumatuotannon hiilijalanjäljen pienentämisessä.

Näin me sen teemme


Yksin emme ole mitään, vaan liiketoimintamme perustuu vahvoihin asiakas- ja alihankkijasuhteisiin. Myös kumppaneidemme vastuullisuus on meille tärkeää, ja haluamme vahvistaa luottamusta kaikkien toimijoiden välillä yhteisiä vastuullisuustavoitteita kehittämällä. 

Näin me sen teemme


Idea Groupin osaava henkilöstö on tärkein voimavaramme. Työntekijöidemme hyvinvointi on yksi tärkeimpiä arvojamme, sillä haluamme tukea heidän jaksamistaan niin asiakasprojekteissa kuin vapaa-ajalla. Tyytyväinen työntekijä on sitoutuneempi yrityksen toimintaan ja innostuu antamaan parastaan eri asiakasprojekteissa. 

Näin me sen teemme


Ota yhteyttä

Häikäisikö kattava palveluvalikoimamme sinut? Tiedätkö, mistä lähteä liikkeelle?

Täytä lomake ja me autamme. Ketterämpää toimijaa saat hakea.  

This site is protected by reCAPTCHA and the Google     Privacy Policy and     Terms of Service apply.

Tilaa uutiskirje