Yhteisö ja asiakkaat

Yksin emme ole mitään, vaan liiketoimintamme perustuu vahvoihin asiakas- ja alihankkijasuhteisiin. Myös kumppaneidemme vastuullisuus on meille tärkeää, ja haluamme vahvistaa luottamusta kaikkien toimijoiden välillä yhteisiä vastuullisuustavoitteita kehittämällä. Tavoitteenamme on olla asiakaslähtöisin markkinointiviestintätoimisto vuoteen 2025 mennessä.

Näin me sen teemme

1. Asiakkaiden vastuullisuus

Asiakkaiden suhtautuminen vastuullisuuteen ei ole meille yhdentekevää. Olemme kiinnostuneita asiakkaidemme omista vastuullisuusvalinnoista, ja kannustamme kaikkia asiakkaitamme tekemään mahdollisimman vastuullisia valintoja. 

2. Kestävän yhteiskunnallisen muutoksen edistäminen

Yhteiskunnallinen hyvinvointi lähtee liikkeelle paikalliselta tasolta. Edistämme yhteistä hyvää tekemällä pro bono -työtä muun muassa hyväntekeväisyysjärjestöille ja -tapahtumille. Olemme jo pitkään auttaneet Hope – Yhdessä & Yhteisesti ry:tä Turussa, ja Idea Groupilla on oma VeriRyhmä Punaisen Ristin verenluovutuspalvelussa. Tavoitteemme on, että meillä on aina vähintään kaksi käynnissä olevaa hyväntekeväisyysprojektia.

3. Asiakas- ja alihankintakokemus

Me arvostamme asiakkaitamme ja alihankkijoitamme, joten haluamme vaalia strategisia kumppanuuksia. Mittaamme asiakastyytyväisyyttä vuosittain toteutettavilla kyselyillä ja yksittäisten projektien tullessa päätökseen. Kehitämme toimintamme tämän arvokkaan palautteen perusteella. NPS-lukumme on yli 80 % ja yleisarvosanamme 8,8/10. Asiakkaistamme yli 8/10 suosittelisi meitä eteenpäin kumppaneilleen. Luvut inspiroivat meitä jatkossakin loistaviin suorituksiin ja auttaa vahvistamaan kiitosta keräävää asiakaspolkuamme.  

Painopistealueet

Me haluamme olla suunnannäyttäjä etenkin tapahtumatuotannon hiilijalanjäljen pienentämisessä. Tavoitteemme on, että oma toimintamme ja järjestämämme tapahtumat ovat täysin hiilineutraaleja vuoteen 2025 mennessä.

Näin me sen teemme

Yksin emme ole mitään, vaan liiketoimintamme perustuu vahvoihin asiakas- ja alihankkijasuhteisiin. Myös kumppaneidemme vastuullisuus on meille tärkeää, ja haluamme vahvistaa luottamusta kaikkien toimijoiden välillä yhteisiä vastuullisuustavoitteita kehittämällä. Tavoitteenamme on olla asiakaslähtöisin markkinointiviestintätoimisto vuoteen 2025 mennessä.

Näin me sen teemme

Idea Groupin osaava henkilöstö on tärkein voimavaramme. Työntekijöidemme hyvinvointi on yksi tärkeimpiä arvojamme, sillä haluamme tukea heidän jaksamistaan niin asiakasprojekteissa kuin vapaa-ajalla. Tyytyväinen työntekijä on sitoutuneempi yrityksen toimintaan ja innostuu antamaan parastaan eri asiakasprojekteissa. Tavoitteemme on olla alan halutuin työpaikka vuoteen 2025 mennessä ja varmistaa tavoitteidemme mukainen talouskasvu.

Näin me sen teemme

Ota yhteyttä

Häikäisikö kattava palveluvalikoimamme sinut? Tiedätkö, mistä lähteä liikkeelle?

Täytä lomake ja me autamme. Ketterämpää toimijaa saat hakea.