Kiertotalous ja ilmastonmuutoksen hillintä

Hiilineutraalius on keskeisessä roolissa Idea Groupin strategiassa ja näkyvä tekijä yrityksen arvoissa ja johtamiskäytännöissä.  Me olemme suunnannäyttäjä etenkin tapahtumatuotannon hiilijalanjäljen pienentämisessä.

Näin me sen teemme

1. Tapahtumien hiilijalanjälki

Tarjoamme asiakkaillemme mahdollisuuden laskea ja kompensoida tapahtuman hiilijalanjälki. Haluamme auttaa tapahtuman järjestäjiä tunnistamaan, millaisia ympäristövaikutuksia tapahtumatuotannolla on. Samalla tavoitteemme on ohjata järjestäjiä tekemään ympäristölle parempia ratkaisuja esimerkiksi logistiikan, tarjoiluiden ja yöpymisten suhteen. Toteutamme hiilijalanjäljen seurannan ja päästökompensoinnin yhteistyökumppanimme Third Rockin avulla.

2. Oman toimintamme hiilijalanjälki

Pienennämme oman liiketoimintamme ympäristövaikutuksia huomioimalla oman työyhteisömme aiheuttamat ilmastovaikutukset. Olemme selvittäneet ja kompensoineet oman toimintamme hiilijalanjäljen vuodesta 2022 lähtien. Päästövähennysten tiekartta auttaa meitä kohti pienempää hiilijalanjälkeä.

3. Tapahtumien materiaalitehokkuus

Tapahtumatuotannossa käytetään paljon materiaaleja, joiden tuottaminen aiheuttaa päästöjä. Haluamme laittaa meillä valmiiksi olevat resurssit mahdollisimman tehokkaasti hyötykäyttöön. Tehostamme tapahtumatuotannon kiertotaloutta uudistamalla varastokirjanpitoa sekä kouluttamalla työntekijöitämme huomioimaan resurssitehokkuuden entistä laaja-alaisemmin. Mittaamme materiaalien tehokasta käyttöä myös seuraamalla tapahtumissa syntyvien jätteiden kierrätysprosenttia jätejaekohtaisesti.

4. Toimitusketjun vastuullisuus

Pyrimme sitouttamaan koko toimitusketjun Idea Groupin vastuullisuusperiaatteisiin. Yhteisten periaatteiden ansiosta voimme taata asiakkaalle laadukkaan ja ympäristölle paremman tapahtuman riippumatta siitä, mitä yksittäisiä alihankkijoita käytämme.

Painopistealueet

Hiilineutraalius on keskeisessä roolissa Idea Groupin strategiassa ja näkyvä tekijä yrityksen arvoissa ja johtamiskäytännöissä.  Me olemme suunnannäyttäjä etenkin tapahtumatuotannon hiilijalanjäljen pienentämisessä.

Näin me sen teemme


Yksin emme ole mitään, vaan liiketoimintamme perustuu vahvoihin asiakas- ja alihankkijasuhteisiin. Myös kumppaneidemme vastuullisuus on meille tärkeää, ja haluamme vahvistaa luottamusta kaikkien toimijoiden välillä yhteisiä vastuullisuustavoitteita kehittämällä. 

Näin me sen teemme


Idea Groupin osaava henkilöstö on tärkein voimavaramme. Työntekijöidemme hyvinvointi on yksi tärkeimpiä arvojamme, sillä haluamme tukea heidän jaksamistaan niin asiakasprojekteissa kuin vapaa-ajalla. Tyytyväinen työntekijä on sitoutuneempi yrityksen toimintaan ja innostuu antamaan parastaan eri asiakasprojekteissa. 

Näin me sen teemme


Ota yhteyttä

Häikäisikö kattava palveluvalikoimamme sinut? Tiedätkö, mistä lähteä liikkeelle?

Täytä lomake ja me autamme. Ketterämpää toimijaa saat hakea.  

This site is protected by reCAPTCHA and the Google     Privacy Policy and     Terms of Service apply.