Kiertotalous ja ilmastonmuutoksen hillintä

Me haluamme olla suunnannäyttäjä etenkin tapahtumatuotannon hiilijalanjäljen pienentämisessä. Tavoitteemme on, että oma toimintamme ja järjestämämme tapahtumat ovat hiilineutraaleja vuoteen 2025 mennessä.

Näin me sen teemme

1. Tapahtumien hiilijalanjälki

Tarjoamme asiakkaillemme mahdollisuuden laskea ja kompensoida tapahtuman hiilijalanjälki. Haluamme auttaa tapahtuman järjestäjiä tunnistamaan, millaisia ympäristövaikutuksia tapahtumatuotannolla on. Samalla tavoitteemme on ohjata järjestäjiä tekemään ympäristölle parempia ratkaisuja esimerkiksi logistiikan, tarjoiluiden ja yöpymisten suhteen. Toteutamme hiilijalanjäljen seurannan ja päästökompensoinnin yhteistyökumppanimme Third Rockin avulla.

2. Oman toimintamme hiilijalanjälki

Pienennämme oman liiketoimintamme ympäristövaikutuksia huomioimalla oman työyhteisömme aiheuttamat ilmastovaikutukset. Selvitämme ja kompensoimme oman toimintamme hiilijalanjäljen: tavoitteena on hiilineutraalius omassa työssämme jo vuoteen 2025 mennessä.

3. Tapahtumien materiaalitehokkuus

Tapahtumatuotannossa käytetään paljon materiaaleja, joiden tuottaminen aiheuttaa päästöjä. Haluamme laittaa meillä valmiiksi olevat resurssit mahdollisimman tehokkaasti hyötykäyttöön. Tehostamme tapahtumatuotannon kiertotaloutta uudistamalla varastokirjanpitoa sekä kouluttamalla työntekijöitämme huomioimaan resurssitehokkuuden entistä laaja-alaisemmin. Mittaamme materiaalien tehokasta käyttöä myös seuraamalla tapahtumissa syntyvien jätteiden kierrätysprosenttia jätejaekohtaisesti.

4. Toimitusketjun vastuullisuus

Pyrimme sitouttamaan koko toimitusketjun Idea Groupin vastuullisuusperiaatteisiin. Yhteisten periaatteiden ansiosta voimme taata asiakkaalle laadukkaan ja ympäristölle paremman tapahtuman riippumatta siitä, mitä yksittäisiä alihankkijoita käytämme.

Painopistealueet

Me haluamme olla suunnannäyttäjä etenkin tapahtumatuotannon hiilijalanjäljen pienentämisessä. Tavoitteemme on, että oma toimintamme ja järjestämämme tapahtumat ovat täysin hiilineutraaleja vuoteen 2025 mennessä.

Näin me sen teemme

Yksin emme ole mitään, vaan liiketoimintamme perustuu vahvoihin asiakas- ja alihankkijasuhteisiin. Myös kumppaneidemme vastuullisuus on meille tärkeää, ja haluamme vahvistaa luottamusta kaikkien toimijoiden välillä yhteisiä vastuullisuustavoitteita kehittämällä. Tavoitteenamme on olla asiakaslähtöisin markkinointiviestintätoimisto vuoteen 2025 mennessä.

Näin me sen teemme

Idea Groupin osaava henkilöstö on tärkein voimavaramme. Työntekijöidemme hyvinvointi on yksi tärkeimpiä arvojamme, sillä haluamme tukea heidän jaksamistaan niin asiakasprojekteissa kuin vapaa-ajalla. Tyytyväinen työntekijä on sitoutuneempi yrityksen toimintaan ja innostuu antamaan parastaan eri asiakasprojekteissa. Tavoitteemme on olla alan halutuin työpaikka vuoteen 2025 mennessä ja varmistaa tavoitteidemme mukainen talouskasvu.

Näin me sen teemme

Ota yhteyttä

Häikäisikö kattava palveluvalikoimamme sinut? Tiedätkö, mistä lähteä liikkeelle?

Täytä lomake ja me autamme. Ketterämpää toimijaa saat hakea.