Koulutuksella työntekijöistä yrityksen lähettiläitä

Idea Group Auramarine

Asiakkaamme Auramarine suunnittelee ja toimittaa polttoaineen syöttöjärjestelmiä meri- ja voimalateollisuuteen maailmanlaajuisesti. Meillä toteutettiin keväällä Auramarinelle käytännönläheinen sosiaalisen median koulutus, jossa käytiin läpi Twitterin ja LinkedInin käyttöä. Koulutus toimi myös sisäinen viestinnän sparrauksena, sillä
samalla käytiin läpi yrityksen sosiaalisen median ohjeistus.